Агароза

  • Agarose

    Агароза

    Агарозата е линеен полимер, чиято основна структура е дълга верига от редуващи се 1, 3-свързана β-D-галактоза и 1, 4-свързана 3, 6-анхидро-α-L-галактоза. Агарозата обикновено се разтваря във вода, когато се нагрява до над 90 forms, и образува добър полутвърд гел, когато температурата спадне до 35-40 ℃, което е основната характеристика и основа на многократното му използване. Свойствата на агарозния гел обикновено се изразяват в сила на гела. Колкото по-висока е силата, толкова по-добри са резултатите от гела. Чистата агароза често ...